De organisatie

Stichting Groen en Doen is op 15 juli 2013 opgericht door Sterel Notaris uit Abcoude.

Bestuur

Voorzitter
Henk den Hartog is mede-eigenaar van biologische boerderij Hartstocht langs het Gein Zuid in Abcoude.

Secretaris/Penningmeester
Wilma van der Wolf is mede-eigenaresse van biologische boerderij Hartstocht in Abcoude.

Algemeen bestuurslid
Ella Bleker is vrijwilligster en educatief medewerkster op diverse boerderijen in de omgeving van Amsterdam Zuid-Oost.

Doelstelling
Stichting Groen en Doen heeft ten doel:

  • Mensen die dat nodig hebben zichzelf te ontwikkelen door middel van het creëren en aanbieden van gepaste dagbesteding. M.a.w. de Stichting streeft ernaar om de levenskwaliteit van mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, te verhogen. De stichting doet dit door middel van het aanbieden van dagbesteding in de (boeren)natuur.
  • Het creëren van een sociale werkomgeving
  • Het geven van opleidingen op maat

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut (ANBI)

Financiële verantwoording
Stichting Groen en Doen is momenteel afhankelijk van de Persoonsgebonden budgetten (PGB) van zorg cliënten en verdiensten uit aangenomen werk t.b.v. natuuronderhoud. In de toekomst hoopt de stichting ook haar inkomsten te halen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en giften van derden.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. Zij mogen niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen.

Stichting Groen en Doen verblijft voornamelijk op het terrein van biologische boerderij Hartstocht. Dit verblijf is vooralsnog kosteloos.

Jaarverslag
In ons online meest recente jaarverslag nemen we u mee langs de belangrijkste feiten en cijfers van het jaar 2022.
Bekijk het online jaarverslag

Uitgeoefende activiteiten en beleidsplan
Informatie over de uitgeoefende activiteiten en de hoofdlijnen van ons beleid vindt u hier:
Bekijk het document: Uitgeoefende activiteiten en Beleid 2018-2021

Geïnteresseerd in dagbesteding van Groen en Doen? En wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel: 06 – 54 600 439!