ANBI

Stichting Groen en Doen is sinds de oprichting in 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij giften mogen ontvangen zonder dat daar belastingen over moeten worden betaald. Mocht u een donatie willen geven is dit heel goed mogelijk. Door alle bezuinigingen in de zorg kunnen wij dit zeer goed gebruiken.

Ter motivering hiervan publiceren wij hieronder ter aanvulling de volgende gegevens:

KvK-nummer: 58381341
RSIN: 853013998
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Groen en Doen
Statutaire zetel: Abcoude, gemeente De Ronde Venen
Stichting adres: Gein Zuid 26, 1391 JE Abcoude
Postadres secretariaat: idem
Telefoonnummers: 0294-281366 of 06-54600439
Internetadres: www.stichtinggroenendoen.nl
E-mailadres: stichtinggroenendoen@outlook.com
Eerste inschrijving handelsregister: 16-07-2013
Datum akte van oprichting: 15-07-2013
Activiteiten: SBI-code: 8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten SBI-code: 85592 – Bedrijfsopleiding en -training Het creëren, aanbieden en begeleiden van dagbesteding (voor o.a. licht verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten, jongeren met psychosociale problemen en mensen die in een re-integratie traject zitten); het creëren van een sociale werkomgeving; het geven van opleidingen op maat.