Wat doen we

Stichting Groen en Doen creëert en begeleidt dagbesteding voor mensen die dit nodig hebben. Een dagbesteding is belangrijk voor ons welbevinden en onze eigenwaarde, maar voor sommige mensen is het moeilijk om de dag zelf te vullen met activiteiten. Denk aan ouderen, psychiatrische patiënten, licht verstandelijk gehandicapten, jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken en mensen in een re-integratietraject. Deze mensen kunnen onder professionele begeleiding van stichting Groen en Doen aan de slag op de boerderij, in de natuur, in moestuinen of in een recreatiegebied.

Het is ons doel om onze cliënten helpen zichzelf te ontwikkelen. Dat doen we door educatieve aspecten te verwerken in onze dagbesteding. De mensen die het willen kunnen bij ons veel leren. Ieder op zijn of haar eigen niveau en tempo. Zo kunnen we gaan in een groep op pad gaan om natuurgebieden of moestuinen te onderhouden. Onze cliënten krijgen cursussen en trainingen om dit goed en veilig te doen. Zo kunnen ze een EHBO of BHV-cursus volgen, een tractorrijbewijs behalen of leren om een bosmaaier te hanteren. Mensen die graag in de moestuin werken bieden we kookworkshops aan. Zo leren ze hoe ze de zelfgekweekte groenten het beste kunnen bereiden in de keuken.

We werken nauw samen met de behandelende instanties en houden rekening met behandelplannen en doelstellingen. Indien gewenst leggen we voor een cliënt een dossier aan op een memorystick. In het dossier staan bijvoorbeeld dag-verslagen en afspraken. We maken het zo uitgebreid als de cliënt of begeleider wil. Alle activiteiten vinden plaats onder professionele begeleiding van medewerkers en vrijwilligers. Deze begeleiding is tweeledig, er is zowel zorgbegeleiding als begeleiding bij de verschillende activiteiten. Er is altijd een begeleider van de stichting aanwezig die ervaring heeft met de doelgroep. Op de boerderij zijn de boer en zijn personeel nauw betrokken bij de werkzaamheden. Al onze begeleiders beschikken over de benodigde kennis, papieren, vaardigheden en mentaliteit om de dagbesteding tot een succes te maken.

Geïnteresseerd in dagbesteding van Groen en Doen? En wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel: 06 – 54 600 439!